doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. | Katedra ekonomické statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze katedra ekonomické statistiky nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3, Česká republika. prorektor pro strategii

sketa - slovník cizích slov

'dle mého soudu, je to něco nebo někdo jako upír. někdo, kdo vás vysává. falešný přítěl. ten jenž bere, ale neoplácí. když se někdo začne chovat ...

Kognitivní vývoj (vývoj myšlení, vývoj řeči, vývoj paměti ...

... (1977). Self-schemata and processing information about the self. Journal of Personality and Social ... Gewirtz, J.L.: Moral Development - an Introduction ...

Hostos Moral Social - Ediciones Cielonaranja

"˝˘)˜-+ 44*+ ˙" ˆ2+˚"˜ ˙&ˇ+&ˇ’ˇ#/+˝#ˇ,+˝&ˇ + ˙" ˆ2+˚"˜ ˙ . "˝˘)˜-+ 44˚*&ˇ’ˇ#ˇ˙&ˇ+9 ˛’#ˇ˘˝#˝" ˆ+˝ 9-˛˝ˆ˚&˝&*" @ /2

Emoce– Wikipedie

emoce podnět reakce; strach: nebezpečí: útěk (únik), boj: hněv: překážka, nepřítel: útok, agrese: radost: zisk, úspěch: uvolnění, úsměv: smutek ...

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných ...

Bible a křesťanská morálka - Teologické texty

Texty zajímavé pro tyto moralisty byly ty, které poskytovaly jasná pravidla: Desatero jako kodex a úryvky z Nového zákona, které k němu mohly být vztaženy ...

Psychologie v teorii a praxi

Lidé patřící k tomuto typu jsou zaměřeni spíše na to, aby problémy teoreticky promýšleli, než aby je řešili v praxi. Mají výrazné sklony pochopit a ...

Michael Walzer– Wikipedie

Život [editovat | editovat zdroj] Walzer se narodil v rodině emigrantů z východní Evropy, bakalářský titul z historie získal (s vyznamenáním) na Brandeis ...

sociální - slovník cizích slov

• týkající se lidské společnosti, společenský • týkající se snahy o zlepšení společenských problémů • týkající se životních podmínek ...

Prefixes (anglické předpony) - Help for English ...

Anglické předpony (prefixes) ... hear = slyšet over hear = za slechnout mis hear = pře slechnout. Zde je problém s češtinou.

Morální rozvoj v rámci OSV – mravní kvality jako „učivo“

Anotace:Článek přináší přehled morálních rysů, vlastností a způsobů mravního jednání. Tím dále rozšiřuje jejich základní výčet v materiálech ...