Domov Mládeže Lovosická | Aktivity

letošního roku proběhla v DM Lovosická přednáška pro žákyně a studentky na aktuální téma, týkající se nebezpečí plynoucí ze sociálních.

Prezentace "Kazuistika – muž 56 let Jana Havránková, II.interní...

Ošetřovatelská kazuistika u klientky s komplikací Diabetes mellitus - Diabetická noha Studentky 4. ročníku

Výroční zpráva

v DM Lovosická vystoupilo 71 žákyň a studentek. Péče o žáky, studenty s výchovnými problémy. života. Pro pedagogické pracovníky, studentky, žákyně DM

Výroční zpráva

Celost.konference pracovníků DM. Ubytování v DM. DM: Objekt Lovosická 42: vystoupilo 45 žákyň a studentek. Žák, student je ve standartní výchovné skupině

Výroční zpráva

Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42 (dále jen „DM“). Ubytování v DM. Vede dokumentaci adaptačního procesu žáků, studentů.

Závazná Přihláška

. žadatele v jiném objektu, než o který žadatel žádá. Žadatel bere na vědomí, že studenti VOŠ budou umisťováni výhradně v objektu DM Lovosická 42.

Výroční zpráva

jídelna, Praha 9, Lovosická. c) Žádosti o ubytování v DM: Objekt Lovosická 42. Vnitřní řád DM. Žák, student je ve standartní výchovné skupině

Praha - Domovy mládeže

Portál Praha: Domovy mládeže. Nabídka ubytování pro studenty ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastní koupelnou. Celková

Vážený pan

zajišťují dodržování Vnitřního řádu DM. Víkendový pobyt hlásí zletilý žák a student do čtvrtka do 19,00 hodin v DM – Lovosická.

Závazná přihláška

. v jiném objektu, než o který žadatel žádá. Žadatel bere na vědomí, že studenti VOŠ budou umisťováni v objektu DM Lovosická 42 a DM Dittrichova 15.

Společenství vlastníků jednotek Krnov, SPC 436/P 64, Ič 26867729...

Bytové družstvo vlastníků domu Lovosická 367/31 v Praze 9 IČO: 60195410 Provoz bytových a nebytových prostor v domě, péče o společné vnitřní i vnější.

Converter-abiword-9548.html

. ubytovat žadatele v jiném objektu, než o který žadatel žádá. Žadatel bere na vědomí, že studenti VOŠ budou umisťováni v objektu DM Lovosická 42